ประชุมพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ส.ค. 2561
นายเรวัตร เอี่ยมรอด รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการ พร้อมนางทัศณี แก้วทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท และคณะกรรมการฯ
ดำเนินการประชุมพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา ชั้น 3 ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา ชั้น 3 สพป.ชัยนาท

Posted in E-News, Personnel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *