สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 / วันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 1-2 ก.ย. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

เมื่อวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 1-2 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางารศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
พร้อมบรรยายพิเศษ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ชัยนาท

โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุมตามโครงการดังกล่าว
เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน วิสัยทัศน์ องค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ รับรู้
และเข้าใจแนวทางนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน
สร้างจิตสำนึกของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรัก ความสามัคคี
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพของตนให้บรรลุตามเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยท่านสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา อดีตเลขาธิการ ก.ค
และ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “ความเป็นครู และความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา”

และท่านกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน อ.ก.ศ.จ.ชัยนาท
ท่านสมบัติ กลิ่นผา อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การทำงานให้ก้าวหน้าในวิชาชีพครู”

ซึ่งแนวทาง ประสบการณ์ รวมทั้งข้อคิดข้อเสนอแนะของทุกท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดในครั้งนี้
ถือเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของชัยนาทเรา
ในการร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ภาพ,ข่าว / ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *