โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ณ จุดตรวจโรงเรียนวัดศรีวิชัย

วันที่ 4 ก.ย.61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมรองฯทัศณี แก้วทอง และนางประทุม กวางแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม
(กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านทันตกรรมเข้ารับบริการตรวจรักษาในเขตอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรพยา)
ณ จุดตรวจโรงเรียนวัดศรีวิชัย โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธี
และนางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว
ภาพ,ข่าว/ธานี วงษ์ทอง

Posted in E-News, EDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *