ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า…ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 34/2561

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 นายเรวัตร เอี่ยมรอด รองผอ.สพป.ชัยนาท
พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่
ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า…ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 34/2561
ผ่านระบบทางไกล VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
พร้อมประชุมสภากาแฟ โดยนำข้อราชการจากท่านเลขาฯ สู่การปฏิบัติ
ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา สพป.ชัยนาท
ภาพ,ข่าว/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท

Posted in Administration, E-News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *