ผอ.ลออ วิลัย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุม อกศจ.ด้านบุคคล

วันที่ 7 ก.ย.61 เวลา 09.30 น.
ท่าน ผอ.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยนาท
ร่วมประชุม อกศจ.ด้านบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561
เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
โดยท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท ประธาน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศธจ.ชัยนาท

Posted in E-News, Personnel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *