ประชุมรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ฯ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 ก.ย.61 ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา
คณะทำงานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของ สพป.ชัยนาท
เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ฯ
และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
โดย ท่านรองฯสมเกียรติ แก้วทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม

Posted in E-News, Planning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *