สพป.ชัยนาท เสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ” (21/09/61)

ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา เวลา 15.00 น.วันที่ 21 ก.ย.61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท นำข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชัยนาท
ร่วมกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) และบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะข้าราชการและลูกจ้าง
โดยร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นการสร้างความสุขด้วยสติ >>จิตใจดี สติดี คุณธรรมย่อมอยู่ในใจเรา
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

Posted in E-News, Honesty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *