ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ (24/09/61)

วันที่ 24 ก.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา
ตามโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ
และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท
โดยมี ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนและกำหนดกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของ สพป.ชัยนาท และสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับทบทวน
ในการใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษาและเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป
อีกทั้งเป็นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา
ให้สามารถเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โดยนายพนม จงอยู่วัฒนา อดีต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท ให้ความอนุเคราะห์บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ
ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท บุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *