เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (1/ต.ค./2561)

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท คณะเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ปฏิบัติกิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 

Posted in E-News, Honesty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *