ปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูผู้ช่วย สพป.ชัยนาท จำนวน 45 คน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองฯ /ผอ.กลุ่ม
ให้การปฐมนิเทศ และให้โอวาท ครูผู้ช่วย จำนวน 45 ราย
ซึ่งได้รับการบรรจุตามผลการสอบแข่งขันฯ จำนวน 33 ราย
และตามโครงการครูคืนถิ่นปี 2561 จำนวน 12 ราย
ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท

Posted in E-News, Personnel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *