“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 38/2561

ที่ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่
ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 38/2561 ผ่านช่องทาง YouTube (Channel OBECTV)
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
พร้อมประชุมสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ

Posted in Administration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *