พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.

ที่ห้องประชุมเกษมสุข วันที่ 8 ต.ค. 61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.ชัยนาท
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.

Posted in E-News, Personnel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *