“สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ” 19 ตุลาคม 2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
ด้วยกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ”
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

Posted in Honesty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *