“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 38/2561

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมรอง สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท
ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2561 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมได้มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ
ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท

Posted in Administration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *