กิจกรรม 5 ส. พุธที่ 24 ต.ค.61

24 ต.ค.61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง
พัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส.

Posted in Administration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *