“ประเพณีตักบาตรเทโว” ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท (25 ต.ค.61)

ช่วงเช้าวันที่ 25 ต.ค.61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ประเพณีตักบาตรเทโว”
ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท

Posted in E-News, EDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *