แจ้งเปลี่ยนเบอร์สำหรับโทรแจ้ง UniNET ของโรงเรียนขัดข้อง

แจ้งเปลี่ยนเบอร์สำหรับโทรแจ้ง อินเทอร์เน็ต (UniNET) ของโรงเรียนขัดข้อง
ให้โรงเรียนโทรแจ้งสำนักงานเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร 02-288-5537 , 063-204-4967 , 063-204-4969 , 063-204-4970

Posted in E-News, Planning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *