สพป.ชัยนาท จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 2561

วันที่ 25 พ.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี
พร้อมร่วมต้อนรับนายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท-ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีทั้งนี้
โดยนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป. ชัยนาท ได้กล่าวรายงาน
การจัดพิธีในวันนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยประธานได้กล่าวให้โอวาท
มอบและประดับเครื่องหมายวูดแบตจ์ 2 ท่อน แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ รวม 43 คน
กล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมเยี่ยมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ เนตรนารี

การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ (สพป.ชัยนาท)

ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู
ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในรอบคัดเลือก ระดับจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย.61
พร้อมเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท
ผลสรุปการแข่งขันรอบคัดเลือก มีทีมนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จากกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย

  • วอลเลย์บอล ระดับประถม
    อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
    อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง รร.บ้านชัฏฝาง
    อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
    อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รร.วัดวังหมัน
    อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รร.ชัยนาทพิทยาคม
    อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม 
  • คีตะมวยไทย ระดับมัธยมต้น
    รร.บ้านหนองยาง 
  • ฟุตซอล ระดับ ประถม
    อายุไม่เกิน 12 ปี รร.วัดยางศรีเจริญ ระดับมัธยมต้น
    อายุไม่เกิน 15 ปี รร.วัดศรีวิชัย ระดับมัธยมปลาย
    อายุไม่เกิน 18 ปี รร.ชัยนาทพิทยาคม 
  • เซปักตะกร้อ ระดับประถม
    อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
    อายุไม่เกิน 12 ปีหญิง รร.วัดพระแก้ว
  • เซปักตะกร้อ ระดับมัธยมต้น
    อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
    อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม
  • เซปักตะกร้อ ระดับมัธยมปลาย
    อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
    อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม 
  • ฟุตบอล ระดับประถม
    อายุไม่เกิน 12 ปี รร.อนุบาลหันคา
  • ฟุตบอล ระดับมัธยมต้น
    อายุไม่เกิน 15 ปี รร.วัดสกุณาราม
  • ฟุตบอล ระดับมัธยมปลาย
    อายุไม่เกิน 18 ปี รร.ชัยนาทพิทยาคม 
  • วิ่ง 31 ขา ระดับประถม
    รร.วัดศรีสโมสร 
  • เปตอง (การศึกษาพิเศษ)
    อายุไม่เกิน 15 ปี รร.ชุมชนวัดวังเคียน 

ทั้ง 7 ประเภทกีฬา จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 9 ธ.ค.61 ต่อไป
#ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนครับ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษ
ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท
การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย กตปน.
หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
และบุคลากร สพป.ชัยนาท รวม 60 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือเอกสารประกอบการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
รายละเอียด…(PDF)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
รายละเอียด…(PDF)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
รายละเอียด…(PDF)

รับฟังนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการ ที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการ
เกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference
ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

วันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 09.00 น.
คณะผู้บริหารและข้าราชการ สพป.ชัยนาท เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561
ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติกเกอร์กิจกรรมโครงการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติกเกอร์กิจกรรมโครงการการจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
รายละเอียด…(PDF)