รับฟังนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการ ที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการ
เกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference
ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท