ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือเอกสารประกอบการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
รายละเอียด…(PDF)

Posted in Money.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *