การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ (สพป.ชัยนาท)

ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู
ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในรอบคัดเลือก ระดับจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย.61
พร้อมเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท
ผลสรุปการแข่งขันรอบคัดเลือก มีทีมนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จากกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย

 • วอลเลย์บอล ระดับประถม
  อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
  อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง รร.บ้านชัฏฝาง
  อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
  อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รร.วัดวังหมัน
  อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รร.ชัยนาทพิทยาคม
  อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม 
 • คีตะมวยไทย ระดับมัธยมต้น
  รร.บ้านหนองยาง 
 • ฟุตซอล ระดับ ประถม
  อายุไม่เกิน 12 ปี รร.วัดยางศรีเจริญ ระดับมัธยมต้น
  อายุไม่เกิน 15 ปี รร.วัดศรีวิชัย ระดับมัธยมปลาย
  อายุไม่เกิน 18 ปี รร.ชัยนาทพิทยาคม 
 • เซปักตะกร้อ ระดับประถม
  อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
  อายุไม่เกิน 12 ปีหญิง รร.วัดพระแก้ว
 • เซปักตะกร้อ ระดับมัธยมต้น
  อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
  อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม
 • เซปักตะกร้อ ระดับมัธยมปลาย
  อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
  อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม 
 • ฟุตบอล ระดับประถม
  อายุไม่เกิน 12 ปี รร.อนุบาลหันคา
 • ฟุตบอล ระดับมัธยมต้น
  อายุไม่เกิน 15 ปี รร.วัดสกุณาราม
 • ฟุตบอล ระดับมัธยมปลาย
  อายุไม่เกิน 18 ปี รร.ชัยนาทพิทยาคม 
 • วิ่ง 31 ขา ระดับประถม
  รร.วัดศรีสโมสร 
 • เปตอง (การศึกษาพิเศษ)
  อายุไม่เกิน 15 ปี รร.ชุมชนวัดวังเคียน 

ทั้ง 7 ประเภทกีฬา จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 9 ธ.ค.61 ต่อไป
#ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนครับ