การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือนำส่งถึงโรงเรียน
หนังสือนำส่งถึงสพป. / สพปม.
สิ่งที่ส่งมาด้วย -1 -5.- ว -24-2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย -2.3.- ปฏิทินตชว.
สิ่งที่ส่งมาด้วย -4.- สภาพอัตรากำลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย -6.- แบบฟอร์มหน้าฯ

Posted in E-News, Personnel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *