Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมลูกเสือฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ข้อความ พระบฐมบรมราชโองการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพาหนะ ทะเบียน บท.3563 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังฯในสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการอบรมลูกเสือ ฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมลูกเสือฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in obecline

ค่ายทักษะชีวิตรวมปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช…

Continue Reading...