Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป….

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลองประจำเดือน มิถุนาย…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพาหนะ บท3563 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ของโรงเรียนบ้านฟักทอง

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป.พิษณุโลก เขต 3 ของโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมลูกเสือฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ข้อความ พระบฐมบรมราชโองการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพาหนะ ทะเบียน บท.3563 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังฯในสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...