Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง …

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนพยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและเทศโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมหาโครงการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนมาตรฐานฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป….

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลองประจำเดือน มิถุนาย…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพาหนะ บท3563 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...