Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ของโรงเรียนบ้านฟักทอง

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป.พิษณุโลก เขต 3 ของโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมลูกเสือฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ข้อความ พระบฐมบรมราชโองการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพาหนะ ทะเบียน บท.3563 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังฯในสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการอบรมลูกเสือ ฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมลูกเสือฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...