Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพาหนะ รถยนต์ตู้ทะเบียน นข.1565 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ของ สพป.ยโสธร เขต 2

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป.นครพนม เขต 1

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน สพป.สุโขทัย เขต 1

ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค…

Continue Reading...