Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเอกสารโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านถัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดทำ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยเสพติด ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทยฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกลุ่มอำนวยการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อำนวยการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...