แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. และ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. และ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย

 

โรงเรียนวัดท่า ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดท่า ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือนำส่งถึงโรงเรียน
หนังสือนำส่งถึงสพป. / สพปม.
สิ่งที่ส่งมาด้วย -1 -5.- ว -24-2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย -2.3.- ปฏิทินตชว.
สิ่งที่ส่งมาด้วย -4.- สภาพอัตรากำลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย -6.- แบบฟอร์มหน้าฯ

ผอ.สพป.ชัยนาทร่วมพิธีเปิด สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชัยนาท

>>>วันที่ 3 ธ.ค.61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์”ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขัน
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชัยนาท ณ สนามแข่งขันต่าง ๆ

 

ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ประกาศตำแหน่งว่าง

ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 37/2561

วันนี้ 26 ก.ย. 61 เวลา 07.30 – 09.00 น.
ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท
ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 37/2561
โดยรับชมที่โต๊ะทำงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (YouTube และ www.obectv.tv)

ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร สพป.ชัยนาท

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 16 ก.ย. 61) ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)” และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำ เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม ขอขอบคุณคณะวิทยากร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำราญ แพร่หลาย ร.ร.วัดศรีมงคล คุณครูจงกล กรมขุนทด ครู ร.ร.วัดโคกแจง คุณครูฐานิตา เจริญกุล ครู ร.ร.วัดโคกแจง คุณครูจำนง อยู่เกิด ครู ร.ร.วดัศรีมงคล คุณครูวสันต์ หาญปราญ ครูร.ร.วัดศรีมงคล และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท และขอบคุณท่านผอ.โอภาส พาพันธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม สมาชิก สพป.ชัยนาทค่ะ