Posted in Honesty

“สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ” 19 ตุลาคม 2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 256…

Continue Reading...
Posted in E-News Honesty

เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (1/ต.ค./2561)

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 256…

Continue Reading...
Posted in E-News Honesty

สพป.ชัยนาท เสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ” (21/09/61)

ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา…

Continue Reading...
Posted in E-News Honesty

ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร สพป.ชัยนาท

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้…

Continue Reading...
Posted in E-News Honesty

สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมถอดบทเรียนคัดเลือก Best Practice เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10

วันที่ 28 ส.ค.61 นายเรวัต…

Continue Reading...
Posted in E-News Honesty

ขับเคลื่อนเขตสุจริตด้วยคำมั่นสัญญา (04/12/60)

วันที่ 4 ธ.ค.60 ดร.ลออ วิ…

Continue Reading...