โรงเรียนวัดท่า ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดท่า ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยนาท

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือนำส่งถึงโรงเรียน
หนังสือนำส่งถึงสพป. / สพปม.
สิ่งที่ส่งมาด้วย -1 -5.- ว -24-2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย -2.3.- ปฏิทินตชว.
สิ่งที่ส่งมาด้วย -4.- สภาพอัตรากำลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย -6.- แบบฟอร์มหน้าฯ

ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ประกาศตำแหน่งว่าง

โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รวมทั้งหมด 92 โรงเรียน 92 อัตรา

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
เปิดรับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รวมทั้งหมด 92 โรงเรียน 92 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
เวลารับสมัคร 16-20 ต.ค.61
สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรียนตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.

ที่ห้องประชุมเกษมสุข วันที่ 8 ต.ค. 61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.ชัยนาท
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.

ปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูผู้ช่วย สพป.ชัยนาท จำนวน 45 คน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองฯ /ผอ.กลุ่ม
ให้การปฐมนิเทศ และให้โอวาท ครูผู้ช่วย จำนวน 45 ราย
ซึ่งได้รับการบรรจุตามผลการสอบแข่งขันฯ จำนวน 33 ราย
และตามโครงการครูคืนถิ่นปี 2561 จำนวน 12 ราย
ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท

“เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา” งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ปี 2561 สพป.ชัยนาท

วันที่ 14 ก.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานในพิธี งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ปีงบประมาณ 2561
พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต
ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 149 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา และสร้างผลงาน คุณงามความดี
ตลอดจนคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษามาโดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
พร้อมจัดพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานทุกท่าน
รวมทั้งการแสดงของนักเรียนและการบรรเลงดนตรีไทยของโรงเรียนวัดวังหมัน
โดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
มีท่านรองเรวัตร เอี่ยมรอด รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก
พร้อมกล่าวขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
และได้รับเกียรติจาก ท่านศศิธร วงษ์เมตตา อดีต ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติร่วมงาน
พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้ แนวทางหลักการในการปฏิบัติตนหลังเกษียณอายุราชการ >>เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ สพป.ชัยนาท

ผอ.ลออ วิลัย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุม อกศจ.ด้านบุคคล

วันที่ 7 ก.ย.61 เวลา 09.30 น.
ท่าน ผอ.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยนาท
ร่วมประชุม อกศจ.ด้านบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561
เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
โดยท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท ประธาน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศธจ.ชัยนาท

ประชุมพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2562)

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ส.ค. 2561
นายเรวัตร เอี่ยมรอด รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการ พร้อมนางทัศณี แก้วทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท และคณะกรรมการฯ
ดำเนินการประชุมพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา ชั้น 3 ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา ชั้น 3 สพป.ชัยนาท