สพป.ชัยนาท จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 2561

วันที่ 25 พ.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี
พร้อมร่วมต้อนรับนายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท-ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีทั้งนี้
โดยนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป. ชัยนาท ได้กล่าวรายงาน
การจัดพิธีในวันนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยประธานได้กล่าวให้โอวาท
มอบและประดับเครื่องหมายวูดแบตจ์ 2 ท่อน แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ รวม 43 คน
กล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมเยี่ยมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ เนตรนารี

การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ (สพป.ชัยนาท)

ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู
ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในรอบคัดเลือก ระดับจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย.61
พร้อมเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท
ผลสรุปการแข่งขันรอบคัดเลือก มีทีมนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ จากกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย

 • วอลเลย์บอล ระดับประถม
  อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
  อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง รร.บ้านชัฏฝาง
  อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
  อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รร.วัดวังหมัน
  อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รร.ชัยนาทพิทยาคม
  อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม 
 • คีตะมวยไทย ระดับมัธยมต้น
  รร.บ้านหนองยาง 
 • ฟุตซอล ระดับ ประถม
  อายุไม่เกิน 12 ปี รร.วัดยางศรีเจริญ ระดับมัธยมต้น
  อายุไม่เกิน 15 ปี รร.วัดศรีวิชัย ระดับมัธยมปลาย
  อายุไม่เกิน 18 ปี รร.ชัยนาทพิทยาคม 
 • เซปักตะกร้อ ระดับประถม
  อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย รร.วัดวังหมัน
  อายุไม่เกิน 12 ปีหญิง รร.วัดพระแก้ว
 • เซปักตะกร้อ ระดับมัธยมต้น
  อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
  อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม
 • เซปักตะกร้อ ระดับมัธยมปลาย
  อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รร.เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
  อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รร.ชัยนาทพิทยาคม 
 • ฟุตบอล ระดับประถม
  อายุไม่เกิน 12 ปี รร.อนุบาลหันคา
 • ฟุตบอล ระดับมัธยมต้น
  อายุไม่เกิน 15 ปี รร.วัดสกุณาราม
 • ฟุตบอล ระดับมัธยมปลาย
  อายุไม่เกิน 18 ปี รร.ชัยนาทพิทยาคม 
 • วิ่ง 31 ขา ระดับประถม
  รร.วัดศรีสโมสร 
 • เปตอง (การศึกษาพิเศษ)
  อายุไม่เกิน 15 ปี รร.ชุมชนวัดวังเคียน 

ทั้ง 7 ประเภทกีฬา จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 9 ธ.ค.61 ต่อไป
#ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนครับ

“ประเพณีตักบาตรเทโว” ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท (25 ต.ค.61)

ช่วงเช้าวันที่ 25 ต.ค.61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ประเพณีตักบาตรเทโว”
ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม (4/10/61)

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” ของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห พร้อมบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขันทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตกรรม รวม 83 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจาก 8 โรงเรียนในศูนย์ประสานงานฯ กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 – 5 ต.ค.61 ทั้งนี้ นายประสพ สิงห์สม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้นักเรียนได้ออกซึ่งความความสามารถ ทักษะ รวมทั้งความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปะ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ผอ.ลออ นำทีมสพป.ชัยนาท ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เหล่ากาชาดชัยนาทสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

     การร่วมกันช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทั้งที่เกิดจากสภาพปัญหาทั้งด้านความเป็นอยู่ ฐานะยากจน รวมทั้งปัญหาที่เกิดภายในครอบครัวอันอาจเกิดปัญหาด้านความเสี่ยงต่อนักเรียนจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวตามมา สพป.ชัยนาท ตระหนักและถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมกันดูแลติดตามพร้อมให้ความช่วยเหลือ
     โดยในวันนี้(11 ก.ย. 2561) ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ผู้นำชุมชน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ด้วยกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดกรองจากแต่ละศูนย์ประสานงานใน 8 อำเภอ รวม 13 คน ซึ่งประสบกับสภาพปัญหาทั้งในด้านความเป็นอยู่ ฐานะความยากจน ปัญหาด้านครอบครัว พร้อมติดตามเยี่ยมเป็นกำลังใจ มอบทุนการศึกษา เครื่องใช้สิ่งของที่จำเป็น โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความอบอุ่น สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ณ จุดตรวจโรงเรียนวัดศรีวิชัย

วันที่ 4 ก.ย.61
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมรองฯทัศณี แก้วทอง และนางประทุม กวางแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม
(กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านทันตกรรมเข้ารับบริการตรวจรักษาในเขตอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรพยา)
ณ จุดตรวจโรงเรียนวัดศรีวิชัย โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธี
และนางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว
ภาพ,ข่าว/ธานี วงษ์ทอง

สพป.ชัยนาท ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สพป.ชัยนาท ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยจัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกโรงเรียน จำนวน 177 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคมผที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านการพัฒนาระบบ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก
รวมทั้งการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
โดยมีนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ศึกษานิเทศก์ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาตาก และโรงเรียนวัดพรหมวิหาร โรงเรียนรางวัลระดับทองระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 ร่วมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้รับผิดชอบ
ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว