ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท(สพป.ชัยนาท)
ถนนวิเชียรปราการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

เบอร์โทรศัพท์.

0-5641-1639
0-5641-1876
0-5641-1578
ต่อ ( 11 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ ( 12 ) กลุ่มอำนวยการ
ต่อ ( 13 ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ ( 14 ) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ต่อ ( 19 ) หน้าห้องผู้อำนวยการ
ต่อ ( 21 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
               และหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ ( 22 ) กลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรสาร.

0-5641-1560

ส่งข้อความถึงเรา (chainat.peaso@gmail.com)