Posted in E-News

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดชัยนาท

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2…

Continue Reading...
Posted in E-News

ผอ.สพป.ชัยนาทร่วมพิธีเปิด สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชัยนาท

>>>วันที่ 3 ธ.ค….

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

หัวข้อข่าว (E-News)

เนื้อหาข่าว (E-News) &#82…

Continue Reading...
Posted in E-News

สพป.ชัยนาท จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 2561

วันที่ 25 พ.ย.61 ดร.ลออ ว…

Continue Reading...
Posted in E-News

การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ (สพป.ชัยนาท)

ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนา…

Continue Reading...
Posted in E-News Planning

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 …

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือเอกสารประกอบการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in Money ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in E-News

รับฟังนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการ ที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 …

Continue Reading...