Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ข้อความ พระบฐมบรมราชโองการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพาหนะ ทะเบียน บท.3563 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังฯในสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารโครงการอบรมลูกเสือ ฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมลูกเสือฯ 4 ภูมิภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in obecline

ค่ายทักษะชีวิตรวมปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช…

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

พุธเช้าข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้…

Continue Reading...