กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยนาท

นำเทคโนโลยี พัฒนางาน เน้นบริการ ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นสู่งานอัตโนมัติ

เขตฯสุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

คำสั่งกำหนดหน้าที่

คำสั่งกำหนดหน้าที่
ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติและรับผิดชอบ

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการบริการ ของ สพป.ชัยนาท ปีงบประมาณ 2561

นางสาวลออ วิลัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางทัศนี แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางสาวลักษณ์ประไพ หนูพรหม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ทีมงานกลุ่มอำนวยการ

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยนาท
นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ

นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ

ผู่อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางธัญวรัตน์ พุฒแย้ม

นางธัญวรัตน์ พุฒแย้ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธานี วงษ์ทอง

นายธานี วงษ์ทอง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางธนรรพร ทาสวิง

นางธนรรพร ทาสวิง

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
นางพัฒน์นรี จันทร์ผล

นางพัฒน์นรี จันทร์ผล

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
นางสาธิตา ชาตะรูปะ

นางสาธิตา ชาตะรูปะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางธนัตติภรณ์ จากทัพเนตร

นางธนัตติภรณ์ จากทัพเนตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางชุติมา โพธิ์เรือง

นางชุติมา โพธิ์เรือง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวกมลวรรณ ชูเกษร

นางสาวกมลวรรณ ชูเกษร

พนักงานธุรการ
นายสุเทพ มณฑา

นายสุเทพ มณฑา

พนักงานธุรการ ส2
นายสรรเสริญ เกตุจิ๋ว

นายสรรเสริญ เกตุจิ๋ว

พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายสมชาย ภู่เจริญศักดิ์

นายสมชาย ภู่เจริญศักดิ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายไพศาล ฉิมโห้

นายไพศาล ฉิมโห้

ช่างไม้ ช3
นายสมยส วัดเขียว

นายสมยส วัดเขียว

ยาม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

สารจากผู้บริหาร

ข่าวสารจากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
.........

.........

...

....................................

.........

.........

...

....................................

.........

.........

...

....................................

ข่าวสาร และ กิจกรรม กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยนาท

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท)
ข่าว-สาร และกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยนาท

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2561 (28 พฤศจิกายน 2561)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30-09.00 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2561 ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference ในประเด็นสำคัญ 3 Read more…

ข่าว-สาร และกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยนาท

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2561 (21 พฤศจิกายน 2561)

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย หน.ศูนย์ประสานงานทางการศึกษา และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2561 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุม ได้มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา Read more…

ข่าว-สาร และกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยนาท

“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 38/2561 (24 ตุลาคม 2561)

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมรอง สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรับฟัง รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2561 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมได้มอบนโยบายพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว Read more…

ติดต่อเรา

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยนาท

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท(สพป.ชัยนาท)  ถนนวิเชียรปราการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทร.

0-5641-1639 , 0-5641-1876 , 0-5641-1578 ( ต่อ 12 )

โทรสาร.

0-5641-1560

E-mail

chainat.peaso@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา