วันจันทร์ ที่ 3 ก.ย.61  เวลา  13.30 น.
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานดำเนินการประชุมแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2561
และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี รอง ผอ.สพป. ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องชมเจ้าพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ภาพ,ข่าว / ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *