วันพุธ ที่ 5 ก.ย.61
นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
เข้าร่วมประชุม และร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *