กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยนาท

มาต้องได้ ไปต้องรู้ อยู่ต้องเป็นสุข

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ข้อมูลสารสนเทศ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ
จากฐานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.ชัยนาท

ขอมีบัตรราชการ สพป.ชัยนาท

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

นางสาวลออ วิลัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางทัศนี แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางสาวลักษณ์ประไพ หนูพรหม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ทีมงานกลุ่มบุคคล

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยนาท
 นางอารีรัตน์ พิพัฒจิตตระกูล

นางอารีรัตน์ พิพัฒจิตตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวประพิมภา ปลายนา

นางสาวประพิมภา ปลายนา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางชนิตา อินทร์เรือง

นางชนิตา อินทร์เรือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเจฎษรา ปานพรหม

นางเจฎษรา ปานพรหม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวภัสฑิรา แขนอก

นางสาวภัสฑิรา แขนอก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุนีย์ ชาติสุวรรณ

นางสุนีย์ ชาติสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบุณย์สิตา ทองลอย

นางบุณย์สิตา ทองลอย

...
 นางสาวเฉลิมศิริ กลิ่นเกษร

นางสาวเฉลิมศิริ กลิ่นเกษร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ข่าวสาร และ กิจกรรม กลุ่มบุคคลฯ สพป.ชันาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รวมทั้งหมด 92 โรงเรียน 92 อัตรา

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เปิดรับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รวมทั้งหมด 92 โรงเรียน 92 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป เวลารับสมัคร 16-20 ต.ค.61 สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรียนตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูผู้ช่วย สพป.ชัยนาท จำนวน 45 คน (1 ตุลาคม 2561)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองฯ /ผอ.กลุ่ม ให้การปฐมนิเทศ และให้โอวาท ครูผู้ช่วย จำนวน 45 ราย ซึ่งได้รับการบรรจุตามผลการสอบแข่งขันฯ จำนวน 33 ราย และตามโครงการครูคืนถิ่นปี 2561 จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท

“เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา” งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ปี 2561 สพป.ชัยนาท

วันที่ 14 ก.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานในพิธี งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ปีงบประมาณ 2561 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 149 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา และสร้างผลงาน คุณงามความดี ตลอดจนคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษามาโดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ พร้อมจัดพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งการแสดงของนักเรียนและการบรรเลงดนตรีไทยของโรงเรียนวัดวังหมัน โดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก มีท่านรองเรวัตร เอี่ยมรอด Read more…

ติดต่อเรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยนาท

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท(สพป.ชัยนาท)  ถนนวิเชียรปราการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทร.

0-5641-1639 , 0-5641-1876 , 0-5641-1578 ( ต่อ 11 )

โทรสาร.

0-5641-1560

E-mail

chainat.peaso@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา